• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 51/2022/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/12/2022 Văn bản được ban hành 51/2022/QĐ-UBND
01/01/2023 Văn bản có hiệu lực 51/2022/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.