• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 302/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 401/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/11/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/11/2023
Nguồn thu thập Bản PDF Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Trần Quốc Toản
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.