• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2024
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
Số ký hiệu 05/2024/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/03/2024
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/03/2024
Nguồn thu thập PDF Ngày đăng công báo 11/04/2024
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Trần Quốc Văn
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.