Văn bản hợp nhất - CSDL Trung ương

    Previous page Next page Return to chapter overview Văn bản hợp nhất:

Ẩn/ Hiện nội dung

Văn bản hợp nhất - CSDL Trung ương

Giới thiệu chung:

 

Trang Văn bản hợp nhất Trung ương được hiển thị như sau:

 

Van ban hop nhat - Danh sach van ban

 

Hỗ trợ cho người dùng dễ dàng Tìm kiếm, khai thác thông tin liên quan đến văn bản hợp nhất do các cơ quan nhà nước ban hành cũng như phối hợp ban hành.

 

Để phục vụ cho việc tìm kiếm văn bản một cách nhanh chóng, chương trình còn hỗ trợ cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm nhanh văn bản theo các thông tin Loại văn bản, Cơ quan ban hành.

oTìm kiếm theo Cơ quan ban hành

Cơ quan ban hành: hiển thị danh sách các cơ quan ban hành, người dùng kích vào vào từng Cơ quan ban hành để thực hiện tìm kiếm các văn bản của cơ quan ban hành đó.

Van ban phap luat - wpCo quan ban hanh

oTìm kiếm theo Loại văn bản

Loại văn bản: hiển thị danh sách các loại văn bản, người dùng kích vào vào từng Loại văn bản để xem danh sách văn bản theo từng loại.

Van ban phap luat - wpLoai van ban