Tìm kiếm Văn bản hợp nhất - CSDL Quốc gia

    Previous page Next page Return to chapter overview Văn bản hợp nhất:

Tìm kiếm Văn bản hợp nhất - CSDL Quốc gia

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng cho phép người dùng tìm kiếm các văn bản hợp nhất do các cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành, chức năng cung cấp thêm cho người dùng các điều kiện tìm kiếm để người dùng dễ dàng hơn trong việc lọc danh sách văn bản, tìm kiếm đến văn bản cần tìm dễ dàng hơn.

Chương trình hỗ trợ chức năng cho phép người dùng lựa chọn tìm theo nhiều điều kiện tìm kiếm hoặc ít điều kiện tìm kiếm.

 

Tim kiem nang cao 2

Tìm theo ít tiêu chí tìm kiếm

 

Tim kiem theo nhieu tieu chi 2

Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí

 

Để tìm kiếm được các văn bản, người dùng thực hiện theo các bước sau:

i.Bước 1: Nhập những từ cần tìm kiếm liên quan đến văn bản vào ô Từ khóa tìm kiếm. Người dùng nhập từ khóa cần tìm theo một số gợi ý sau:

1.Tìm theo loại văn bản: nhập Từ khóa có chứa loại văn bản, và số hiệu văn bản hoặc nội dung văn bản cần tìm, ví dụ: luật đất đai, Nghị định 56/2013/NĐ-CP...

2.Tìm chính xác cụm từ: nhập Từ khóa cần tìm và chọn hình thức "Chính xác cụm từ trên". Chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm các văn bản có chứa tất cả những từ được nhập trong ô từ khóa và đúng chính xác thứ tự các từ khóa như từ đã nhập.

3.Tìm một văn bản có chứa các từ khóa được nhập: nhập Từ khóa tìm kiếm và chọn hình thức "Có tất cả từ trên", chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm văn bản chứa tất cả những từ có trong từ khóa, không quan tâm đến vị trí của các từ khóa trong cụm từ được nhập vào.

ii.Bước 2: Lựa chọn thêm một trong các điều kiện tìm kiếm:

Tìm trong: lựa chọn các trường thuộc tính của văn bản có chứa từ khóa cần tìm: Số ký hiệu, Trích yếu và Toàn văn.

Loại văn bản hợp nhất: lựa chọn một hoặc nhiều loại văn bản.

Ngày xác thực: Nhập khoảng thời gian xác thực của văn bản cần tìm, định dạng ngày tháng được nhập: ngày/tháng/năm.

Cơ quan hợp nhất: Chọn một hoặc nhiều cơ quan hợp nhất của văn bản.

iii.Bước 3: Lựa chọn việc sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:

Ngày ký xác thực: sắp xếp theo ngày ký xác thực của văn bản hợp nhất.

Kết quả chính xác: Sắp xếp kết quả theo độ chính xác của các từ được nhập.

Mới đến cũ (thời gian ban hành giảm dần) hoặc Cũ đến mới (Thời gian ban hành tăng dần).

iv.Bước 4: Chọn Tìm kiếm để xác nhận việc tìm kiếm văn bản.

v.Lưu ý: Chương trình thực hiện tìm kiếm bằng việc kết hợp tất cả các điều kiện mà người dùng đã lựa chọn. Khi muốn loại bỏ 1 tiêu chí tìm kiếm, người dùng chuyển trạng thái điều kiện lọc về Chọn, để tìm với tất cả thông tin thuộc tiêu chí tìm kiếm đó.

 

oSau khi tìm kiếm thành công văn bản, tùy thuộc vào số lượng văn bản tìm thấy mà chương trình sẽ có cách hiển thị khác nhau và người dùng có thể khai thác các thông tin này của văn bản.