CSDL VBPL Địa phương

    Previous page Next page Return to chapter overview CSDL Văn bản pháp luật:

CSDL VBPL Địa phương

Giới thiệu chung:

 

Là CSDL chứa tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành và phối hợp ban hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

 

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin của các văn bản có trong CSDL.

 

Giao diện và các vùng dữ liệu

 

Trang chủ CSDL Văn bản pháp luật địa phương được hiển thị như sau:

 

CSDL Dia phuong

 

Trong đó, có các tính năng chính như sau:

1. Menu: Là nhóm chức năng cho phép người dùng truy cập nhanh vào các trang như: CSDL Quốc gia, Trang chủ, Tìm kiếm, English

2. Menu trái:

Văn bản pháp luật: chuyển đến trang Cơ sở dữ liệu Văn bản pháp luật của tỉnh, thành phố.

Văn bản điều hành : chuyển đến trang văn bản điều hành của tỉnh, thành phố.

Hệ thống hóa VBQPPL: hiển thị thông tin hệ thống hóa của văn bản.

3. Tìm kiếm: là chức năng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm đến các văn bản có trong hệ thống văn bản pháp luật.

4. Danh sách văn bản: hiển thị danh sách văn bản theo các tiêu chí: Văn bản mới, Văn bản có hiệu lực trong tháng và Văn bản hết hiệu lực trong tháng. Người dùng dễ dàng khai thác thông tin của văn bản.

5. Các điều kiện lọc văn bản:

Cơ quan ban hành: tìm kiếm văn bản theo  cơ quan ban hành.

Loại văn bản: tìm kiếm văn bản theo loại văn bản.

Năm ban hành: kết hợp với 1 trong 2 điều kiện Cơ quan ban hành hoặc Loại văn bản để tìm kiếm văn bản theo năm ban hành.

6. Văn bản xem nhiều/ được quan tâm:

Văn bản được xem nhiều: xem thông tin các văn bản được xem nhiều nhất.

Văn bản được quan tâm: hiển thị danh sách các văn bản được nhiều người quan tâm.

7. Truy cập nhanh:

Sơ đồ cổng thông tin: hiển thị sơ đồ toàn site và liên kết truy cập nhanh đến các trang con của hệ thống.

Liên hệ: là chức năng phục vụ cho người dùng gửi ý kiến đến nhóm biên tập, quản trị thông tin của hệ thống CSDL văn bản.

 

Hỗ trợ cho người dùng dễ dàng Tìm kiếm, khai thác thông tin liên quan đến văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành cũng như phối hợp ban hành.