• Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022 -2023 đến hết năm học 2025 -2026

  17/04/2024

  01/05/2024

 • Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  13/07/2023

  01/08/2023

 • Nghị quyết 29/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  13/07/2023

  05/08/2023

 • Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng caovà chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  13/07/2023

  01/08/2023

 • Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  13/07/2023

  23/07/2023

 • Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

  13/07/2023

  01/08/2023

 • Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển Cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  13/07/2023

  01/08/2023

 • Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh

  20/05/2023

  01/06/2023

 • Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND

  Kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020

  20/05/2023

  01/06/2023

 • Nghị quyết 61/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  09/12/2022

  20/12/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.