• Chỉ thị 13/CT-UBND

  Triển khai thực hiện Pháp lệnh 16 của UBTVQH12 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  25/09/2012

  25/09/2012

 • Chỉ thị 12/CT-UBND

  Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012

  18/09/2012

  18/09/2012

 • Chỉ thị 11/CT-UBND

  Về đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII

  13/09/2012

  13/09/2012

 • Chỉ thị 10/CT-UBND

  Về việc tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05/09/2012

  05/09/2012

 • Chỉ thị 08/CT-UBND

  Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015

  04/07/2012

  04/07/2012

 • Chỉ thị 12/CT-UBND

  V/v: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

  07/12/2010

  07/12/2010

 • Chỉ thị 03/2010/CT-UBND

  Về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

  05/04/2010

  15/04/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 05/2009/CT-UBND

  Về việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  24/07/2009

  25/08/2009

 • Chỉ thị 13/CT-UBND

  Về việc tổ chức đón Tết Kỷ sửu năm 2009

  17/12/2008

  17/12/2008

 • Chỉ thị 11/2008/CT-UBND

  Về việc thực hiện quản lý tiền của nước ngoài có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

  30/10/2008

  30/10/2008

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.