• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 12/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 29/03/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 10/04/2022
Nguồn thu thập Văn bản được gửi đến Sở Tư pháp để thực hiện đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Giàng Páo Mỷ
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.