• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/06/2015
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Ngày ban hành 22/04/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 08/06/2015
Nguồn thu thập Công báo số 581+582, năm 2015 Ngày đăng công báo 01/06/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.