• Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

  Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/01/2023

  15/01/2023

 • Quyết định 53/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công Thương

  30/12/2022

  15/01/2023

 • Quyết định 52/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  05/12/2022

  05/12/2022

 • Quyết định 51/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

  01/12/2022

  15/12/2022

 • Quyết định 50/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  07/11/2022

  20/11/2022

 • Quyết định 49/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  07/11/2022

  20/11/2022

 • Quyết định 48/2022/QĐ-UBND

  Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030

  19/10/2022

  15/11/2022

 • Quyết định 47/2022/QĐ-UBND

  Ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chính quyền ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  11/10/2022

  01/11/2022

 • Quyết định 46/2022/QĐ-UBND

  Quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách của Ủy ban hân dân cấp xã quản lý

  05/10/2022

  20/10/2022

 • Quyết định 45/2022/QĐ-UBND

  Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và giá cấu kiện tổng hợp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  05/10/2022

  20/10/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.