• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/02/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 117/2009/TT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/12/2009 Văn bản được ban hành 117/2009/TT-BQP
13/02/2010 Văn bản có hiệu lực 117/2009/TT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.