• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 23/2008/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/03/2008 Văn bản được ban hành 23/2008/TT-BTC
10/04/2008 Văn bản có hiệu lực 23/2008/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.