• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/11/2011 Văn bản được ban hành 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL
25/12/2011 Văn bản có hiệu lực 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.