• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 22/01/2020
Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
Số ký hiệu 10/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/02/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/03/2017
Nguồn thu thập Hệ thống văn bản pháp luật tỉnh Lâm Đồng Ngày đăng công báo 03/03/2017
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Lâm Đồng Chủ tịch Đoàn Văn Việt
Phạm vi
  • tỉnh lâm đồng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.