• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2022
Về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý năm 2021
Số ký hiệu 147/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/12/2022
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Lâm Đồng Chủ tịch Trần Đức Quận
Phạm vi
  • tỉnh lâm đồng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.