• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/2003
V/v Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2020
Số ký hiệu 16/2003/QĐ-UB Ngày ban hành 30/01/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/02/2003
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Quy hoạch - Kiến trúc
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Lâm Đồng Chủ tịch Phan Thiên
Phạm vi
  • tỉnh lâm đồng

Thông tin áp dụng

Điều 29. LƯU TRỮ HỒ SƠ. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và Quy định Quản lý xây dựng này được ấn hành và lưu giữ tại : 1- Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý Kiến trúc Quy Hoạch - Bộ xây dựng và Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn - Bọ Xây dựng); 2- ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; 3- Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng; 4- Sở Địa chính tỉnh Lâm Đồng; 5- Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng; 6- Hội đồng Nhân dân thành Phố Đà Lạt; 7- ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Điều 30. HIỆU LỰC THI HÀNH. Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và các sở) Ngành có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu phản ảnh về Sở xây Dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đế xem xét, tống hợp và báo cáo ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét giải quyết./.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.