• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/03/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/01/2020
Bổ sung một số nội dung của bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt ban hành kèm theo quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc 2015 áp dụng cho chu kỳ 5 năm 2015 - 2019
Số ký hiệu 15/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/02/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/03/2015
Nguồn thu thập CSDL văn bản QPPL tỉnh Lâm Đồng Ngày đăng công báo 01/02/2015
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Lâm Đồng Chủ tịch Đặng Đức Lợi
Phạm vi
  • Trên toàn tỉnh Lâm Đồng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.