• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/11/2010
Điều chỉnh Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Số ký hiệu 40/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/11/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/11/2010
Nguồn thu thập Công báo điện tử theo kết quả hệ thống hóa văn bản của địa phương Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Lao động ngoài nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Lâm Đồng Chủ tịch Huỳnh Đức Hòa
Phạm vi
  • Trên toàn tỉnh Lâm Đồng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.