• Quyết định 451/QĐ-UB

  Về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách thống nhất trong thành phố.

  14/11/1980

  15/11/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 35/CT-UB

  Về việc xử lý các khoản tiền của khách hàng ký gởi trong hệ thống ngân hàng của chế độ cũ ở Miền Nam Việt Nam trước 30-4-1975.

  21/10/1980

  21/09/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 383/QĐ-UB

  Về việc phê duyệt nội dung bản thỏa thuận, phân công phân cấp cho UBND quận 5 quản lý các đơn vị thương nghiệp bán lẻ của Sở Thương nghiệp đang phục vụ nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong quận, giữa Giám đốc Sở Thương nghiệp, chủ tịch UBND quận 5 và Giám đốc Sở Tài chánh.

  01/10/1980

  01/10/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 113/QĐ-UB

  Thành lập phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả Quận, Huyện.

  27/09/1980

  27/09/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 363/QĐ-UB

  Ban Chấp hành bản Quy định tạm thời về chế độ thưởng đối với những người có công phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản X.H.C.N, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

  23/09/1980

  23/09/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 363/QĐ-UB

  Ban chấp hành bản quy định tạm thời về chế độ thưởng đối với những người có công phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản x.h.c.n, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

  23/09/1980

  23/09/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 350/QĐ-UB

  Về việc phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật 2 năm 1980 – 1981 của thành phố

  10/09/1980

  10/09/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 349/QĐ-UB

  Về việc cấm các loại xe vận tải lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến Công trường Dân Chủ).

  09/09/1980

  09/09/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 34/CT-UB

  Về việc tổ chức nghiên cứu và thực hiện tốt thông tư số 01/TT-LB ngày 27 tháng 3 năm 1980 của Bộ Nội vụ và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  19/08/1980

  19/08/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 32/CT-UB

  Mở đợt thảo luận và áp dụng rộng rãi 3 lợi ích trong tất cả các ngành kinh tế, kỹ thuật, tài chánh, văn hóa và xã hội để thúc đẩy công cuộc cải tạo, xây dựng CNXH và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân lao động ở thành phố.

  18/08/1980

  18/08/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.