• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 86/2010/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/12/2010 Văn bản được ban hành 86/2010/QĐ-UBND
01/01/2011 Văn bản có hiệu lực 86/2010/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.