• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/2023
Quy định về định mức đất sản xuât làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Số ký hiệu 49/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/12/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/01/2023
Nguồn thu thập Bản gốc Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Dân tộc và Miền núi
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Tuyên Quang Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Giang
Phạm vi
  • Tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.