• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2022
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số ký hiệu 37/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/12/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/01/2022
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Chủ tịch Lữ Quang Ngời
Phạm vi
  • tỉnh Vĩnh Long

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.