• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 26/02/2021
Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
Số ký hiệu 12/2011/TT-BTP Ngày ban hành 27/06/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/08/2011
Nguồn thu thập Công báo số 407+408, năm 2011 Ngày đăng công báo 18/07/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Nuôi con nuôi
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.