• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 82/2018/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/08/2018 Văn bản được ban hành 82/2018/TT-BTC
15/10/2018 Văn bản có hiệu lực 82/2018/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.