• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư Trùng số ký hiệu nên hủy duyệt 07/2016/TT-BKHĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/06/2016 Văn bản được ban hành Trùng số ký hiệu nên hủy duyệt 07/2016/TT-BKHĐT
15/08/2016 Văn bản có hiệu lực Trùng số ký hiệu nên hủy duyệt 07/2016/TT-BKHĐT
01/03/2018 Văn bản hết hiệu lực Trùng số ký hiệu nên hủy duyệt 07/2016/TT-BKHĐT
01/03/2018 Bị thay thế 04/2017/TT-BKHĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.