• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 44/2017/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/11/2017 Văn bản được ban hành 44/2017/TT-BGTVT
01/01/2018 Văn bản có hiệu lực 44/2017/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.