• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2017
Lịch sử hiệu lực: Luật 25/2004/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/06/2004 Văn bản được ban hành 25/2004/QH11
01/01/2005 Văn bản có hiệu lực 25/2004/QH11
01/06/2017 Bị hết hiệu lực 102/2016/QH13
01/06/2017 Văn bản hết hiệu lực 25/2004/QH11
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.