• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/04/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 25/02/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại
Số ký hiệu 60/2009/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/04/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/04/2009
Nguồn thu thập Công báo số 217+218, năm 2009 Ngày đăng công báo 26/04/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 03/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại Ngày hết hiệu lực 25/02/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.