• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/02/1989
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1994
Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về Thuế Nông nghiệp
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 30/01/1989
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 11/02/1989
Nguồn thu thập Công báo số 14 Ngày đăng công báo 31/07/1989
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Nông nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhà nước Chủ tịch Võ Chí Công
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Luật Không số Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp Ngày hết hiệu lực 01/01/1994
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.