• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/2014
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Số ký hiệu 19/2014/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 15/08/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/10/2014
Nguồn thu thập Công báo số 801 + 802 Ngày đăng công báo 05/09/2014
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Lao động, tiền lương, tiền công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Những nội dung không quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn liên quan khác. - Hợp đồng lao động đang có hiệu lực thi hành đã giao kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 27/2014/NĐ-CP và Thông tư này người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động hoặc ký kết hợp đồng lao động mới và thông báo với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động làm việc theo quy định tại Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.