• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
Số ký hiệu 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH Ngày ban hành 12/06/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/08/2014
Nguồn thu thập Công báo số 745+746, năm 2014 Ngày đăng công báo 10/08/2014
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Y tế
Lĩnh vực
  • An toàn lao động
  • Người có công
  • Khám chữa bệnh
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.