• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2015
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Số ký hiệu 11/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành 27/10/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 22/12/2015
Nguồn thu thập Công báo từ số 1117 đến số 1122/2015 Ngày đăng công báo 14/11/2015
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Đấu thầu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.