• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/07/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2013
Ban hành Quy chế tạm thời về xét tuyển dụng công chức cấp xã
Số ký hiệu 1613/2005/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/07/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/07/2005
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Chủ tịch Lô Ích Giang
Phạm vi
  • Cao Bằng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 1109/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ngày hết hiệu lực 15/07/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.