• Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với các trường công lập (giao dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND

  Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND

  Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND

  Thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên đảo Cát Bà đến năm 2025

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hải Phòng

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

  Về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  12/07/2018

  01/08/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.