• Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  13/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

  Quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  25/11/2019

  10/12/2019

 • Quyết định 42/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng Chuyên mục "Dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3015/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

  18/11/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  07/11/2019

  17/11/2019

 • Quyết định 40/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  04/11/2019

  15/11/2019

 • Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

  17/10/2019

  27/10/2019

 • Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng

  07/10/2019

  20/10/2019

 • Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 2949/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố

  04/10/2019

  15/10/2019

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  30/09/2019

  10/10/2019

 • Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  20/09/2019

  30/09/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.