• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/10/2006
Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp
Số ký hiệu 32/2006/CT-TTg Ngày ban hành 07/09/2006
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 06/10/2006
Nguồn thu thập Công báo số 39+40 năm 2006 Ngày đăng công báo 21/09/2006
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.