• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/11/1996
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1079-TC/QĐ/TCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/11/1996 Văn bản được ban hành 1079-TC/QĐ/TCT
21/11/1996 Văn bản có hiệu lực 1079-TC/QĐ/TCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.