• Thông tư 52/2009/TT-BTC
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 13/01/2010
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị thay thế một phần
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.