• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 185/2007/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/12/2007 Văn bản được ban hành 185/2007/QĐ-TTg
26/12/2007 Văn bản có hiệu lực 185/2007/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.