• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 149/QĐ-LĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/01/2008 Văn bản được ban hành 149/QĐ-LĐTBXH
22/01/2008 Văn bản có hiệu lực 149/QĐ-LĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.