• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/04/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2013
Về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
Số ký hiệu 32/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành 05/03/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/04/2007
Nguồn thu thập Công báo số 242+243, năm 2007 Ngày đăng công báo 18/03/2007
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 54/2012/QĐ-TTg Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 Ngày hết hiệu lực 01/02/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.