• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 29/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2020
Nguồn thu thập trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của Sở Tư pháp Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.