• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 32/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 01/09/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/09/2020
Nguồn thu thập Lấy trên trang cải cách hành chính tỉnh Lai Châu Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.