• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2011
Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 05/2006/QĐ-BTP Ngày ban hành 21/06/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/07/2006
Nguồn thu thập Công báo số 01+02, năm 2006 Ngày đăng công báo 01/07/2006
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Uông Chu Lưu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bằng Quyết định số 3960/QĐ-BTP ngày 26/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp Ngày hết hiệu lực 01/10/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.