• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 21/05/2006
Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.
Số ký hiệu 10/2002/NĐ-CP Ngày ban hành 16/01/2002
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 31/01/2002
Nguồn thu thập Công báo số 9+10, năm 2002 Ngày đăng công báo 08/03/2002
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Ngày hết hiệu lực 21/05/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.