• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 08/05/2016
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan Kiểm lâm tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 31/2008/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/12/2008
Nguồn thu thập Công báo số 08, năm 2008 Ngày đăng công báo 20/12/2008
Ngành
  • Nội vụ
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Lò Văn Giàng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.