• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/10/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 14/02/2020
Về việc ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 25/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/09/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/10/2013
Nguồn thu thập Công báo số 07, năm 2013 Ngày đăng công báo 01/12/2013
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Cải cách hành chính
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.