• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/10/2013
Về việc ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 25/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/09/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/10/2013
Nguồn thu thập Công báo số 07, năm 2013 Ngày đăng công báo 01/12/2013
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Cải cách hành chính
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.