• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/10/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 17/01/2017
V/v sửa đổi một số điều của Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 27/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành 02/10/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 12/10/2013
Nguồn thu thập Công báo số 07, năm 2013 Ngày đăng công báo 01/12/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.