• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 25/04/2017
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 04/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/03/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/03/2014
Nguồn thu thập Công báo số 5, năm 2014 Ngày đăng công báo 20/03/2014
Ngành
  • Giao thông Vận tải
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.